Строителство, строителна механизация.
Специализиран вътрешен и международен транспорт.

Строителна механизация

Търговия със строителни материали, логистика, снегопочистване.