Строителство, строителна механизация.
Специализиран вътрешен и международен транспорт.

Строителство

Обществени и инфраструктурни проекти.